Hem » Vad är Psykosyntes

Vad är Psykosyntes

Psykosyntesen syftar till att skapa medvetenhet, en större helhet och mening. Det gör den genom att ge verktyg för självförverkligande så att vi i högre grad kan förstå oss själva och även andra och därigenom förmå att styra över våra liv på ett bättre sätt. Syntes är en process som finns överallt och kan liknas vid att delar förs samman till en större helhet. Ord fogas samman till meningar, toner till musik, celler till en organism. Vi ser synteser både i naturen och inom människan – även på det psykologiska planet. Psykosyntesen, som är en praktisk psykologisk metod, grundades under 1920-talet av Roberto Assagioli, italiensk läkare, psykiater och vetenskapsman. 

 

 

Den har också beskrivits som en psykologi med själ, delvis för att den är praktisk och upplevelsebaserad, men också för att den är holistisk och betonar sambandet mellan kropp, själ och intellekt. Den fokuserar inte på det sjuka eller det som begränsar utan på det som vill vecklas ut, på det friska och fungerande, den inneboende potentialen och möjligheterna.