Hem » Referenser

″ Jag har upplevt mina coachande samtal med Mikael som mycket tillfredställande. Han har fått mig att känna en ökad inre trygghet och vilja att förändra tidigare mönster som begränsat mig på flera olika sätt. Mikaels kompetens och sätt har känts förtroendeingivande. Han är bra på att lyssna och ställa frågor där jag själv inser lösningarna, vilket känns tryggt. Jag har fått en annan syn på mig själv. Nu vågar jag ta för mig både i privatlivet och på arbetet och har ändrat min inställning till livet.″ 

Heidi 32 år


Upplevelsen vid samtal med Mikael är varm, närvarande och empatisk vilket skänker förtroende. Mikaels främsta egenskap är hans förmåga att skapa förtroende och engagemang med värme och medmänsklighet.

Lotta Svensson, VD Hackholmssund


Mikael är intresserad, nyfiken, ödmjuk i sitt förhållningssätt. Skapar lätt förtroende. En känsla som uppstår i samtalet är att jag känner förtroende, värme och att jag är viktig samt att han har lyssnat och förstått på ett sätt så att jag känner att någon har brytt sig…och han bryr sig. För mig har det medfört en känsla och insikt om att jag blev stärkt i de tankar jag hade i min livssituation. Mikaels främsta egenskaper är att han är lyssnande, intresserad, stödjande, klok, balanserad mellan formell och informell, personlig och yrkesmässig.

Liv Cardell, Organisationskonsult, Malmö


Det är få, som har den förmågan Mikael har, men han har den. 
Mikael är en klok, lyssnande, erfaren och ödmjuk person och coach. Han får mig att våga ”öppna mig” och han får en att våga ”släppa in” vilket oftast är lite läskigt och obekvämt inför vissa människor. Men Mikael fick mig att känna mig lugn och trygg i samtalet och han förmedlar förtroende. Jag har känt mig sårbar, men Mikael har hjälp mig vidare. Jag har en del erfarenhet av olika terapeuter och psykologer sedan tidigare, så jag har lite att jämföra med.
Mikael verkar ha stor erfarenhet av att hjälpa och utveckla andra.  Mikael är bra på att lyssna och observera.  Jag känner stort förtroende för Mikael och kan varmt rekommenderade andra att konsultera honom.

Åsa 46 år, Stockholm


″ För mig har coachsamtalen varit givande och tillfredställande. Jag hade inga stora förväntningar utan var mest nyfiken och ville testa vad coachsamtal kunde ge, men tyckte resultatet var tillfredställande. Jag upplevde Mikael som seriös och han gav mig redan efter första samtalet insikten och känslan av att jag verkligen kunde nå dit jag ville med de livsförändringar jag önskade uppnå.″ 

Inger 58 år