Hem » Referenser

″ Mikael är som utbildare mycket engagerad, trygg och ödmjuk. Han är dessutom extremt kunnig och erfaren vilket skapar ett stort förtroende. Hans sätt att vara och lyssna visar att han bryr sig om varje enskild individ, vilket leder till att man lyssnar och tar till sig det han förmedlar ännu mer. Mikaels sätt har givit mig insikten att vara än mer personlig gentemot mina kollegor.
Mikaels främsta egenskaper är kunnig, påläst, engagerad, lyhörd och ödmjuk.″ 

Magnus Emanuelsson, Projektchef Internationella projekt, Trollhättan


″ Under utbildning i säkerhet och krisledning upplever jag Mikael som påläst, pedagogisk, inspirerande och trovärdig. Mikaels sätt att vara på och utbilda medför en bestående känsla av att han vet vad han pratar om. Hans främsta egenskap som utbildare och föreläsare är att han är superseriös.″

Lotta Svensson, VD Hackholmssund konferens AB


”Vi hade ett behov att skapa samsyn kring projektrelaterade utmaningar med en kund. Mikael rådfrågades om han kunde tänka sig att leda en heldags workshop vilket han åtog sig.
Jag upplever Mikael som väldigt genuin och jordnära. Han lyssnar av gruppen på ett effektivt sätt och hjälper gruppen framåt utan att styra den i en bestämd ritning.
Mikaels främsta egenskaper i denna process var att han är lugn, trygg och påläst.”

Björn Niklasson, Distriktschef Midroc Construction


″ 
Jag har haft många och djupgående samtal med Mikael kring frågor om organisationskultur samt organisatoriskt och mänskligt växande. Jag har deltagit i workshops där jag tagit del av hur Mikael bidrar och agerar. Jag har sett Mikael jobba i workshops och sett honom leda dessa. Mikael tror på människor och har en genuin känsla av att vilja bidra till något gott för såväl företag som människor och han kan balansera frågor som handlar om struktur och mål med humanistiska frågor. Jag tycker att en av Mikaels speciella och starka sidor är att han har ordning och är strukturerad samtidigt som han är varm, mänsklig och intresserad av att lära nytt.
Min kontakt med Mikael har gjort intryck. Han är ödmjuk och mycket intresserad av frågor som rör människa och organisation. Mikael ger ett genuint intryck både som person och i det han gör. Lätt att skapa kontakt med. Jag får intrycket att han är strukturerad och målinriktad samtidigt som han kan vara följsam. Ställer bra frågor. Han skapar förtroende. Mikael är öppen med sig själv och skapar öppenhet. Jag uppfattar också att han kan vara i centrum men behöver inte vara i centrum. Alltså kan ställa sig såväl bakom som framför andra (= en god kommunikationsdansör). Jag tilltalas av hans förhållningssätt och åsikter.

Liv Cardell, Organisationskonsult, Malmö