Hem » Referenser

” Det var en övning med högt tempo och en känsla av ”nerv” infann sig i rummet. Jag upplever Mikael som förberedd, engagerad och tydlig.
En bestående insikt för mig blev hur viktigt det är att genomföra denna typ av övning. Jag känner mig bättre rustad nu, samtidigt som jag fått större insikt i hur snabbt händelseförloppet kan gå. Som krisledare, utbildare och föreläsare upplever jag Mikael som fokuserad, pedagogisk och lyhörd.”

Ann Schmidt, Kommunikationsansvarig/Krisgruppsmedlem, MPM Göteborg


” 
I rollen som utbildare i krisledning är Mikael p
rofessionell och kunnig. Känslan och effekten som uppstod under utbildningen blev …”Wow, det här var riktigt bra”! …och att Krisledning inte är svårt om man får bra guidning/ professionell hjälp. Mikael är som krisledare/ utbildare/ föreläsare seriös, kunnig och litar på processen vilket skapar trygghet.

Lotta Svensson, VD Hackholmssund konferens AB


”En tydlig känsla och effekt av krisledningsutbildningen och övningen var vikten av att vara väl förberedd och arbeta som ett krisledningsteam i bolaget om olyckan skulle vara framme. Att ha stöd av Mikael är otroligt värdefullt. Som utbildare tycker jag Mikael lyckas känna av allas personligheter och ge konkret och anpassad feedback i allas olika roller. Han lyssnar och uppfattar bolagets behov vilket gör att han inger stort förtroende och stort engagemang i utbildningen. En insikt blev den trygghet och förmån det är att få ingå i ett bolag som satsar 100% på krisledning. Mikael gör ett fantastiskt jobb och upplevs som professionell, tydlig, trygg, lugn och pedagogisk.”

Martina Lindberg, Krisgruppsmedlem, Midroc Construction


”Mikael hade inledningsvis en utbildarroll för att sedan bli mer observerande genom att öva i fingerat ”skarp läge” till att sluta som coachande och jobba med hur gruppen skall bli bättre tillsammans. Övningen var väldigt nyttig och mediaträningen var speciellt bra för mig personligen. Känslan var att krisledning måste tränas precis som allt annat för att det skall bli bra.
Som utbildare och föreläsare har Mikael stor pondus. Det märks att detta är hans arena och han behärskar den totalt. Han är proffsig, bestämd och trygg.”

Björn Niklasson, Distriktschef Midroc Construction


”Mikael ger ett respektfullt intryck genom att vara ödmjuk, lugn och tydlig. Jag vågade vara mig själv inför Mikael för han inger förtroende. Effekten blev att utbildningen blev konstruktiv och utvecklande. Mikaels bakgrund är en styrka när han leder utbildning. Han har stor referensbank att referera till i utbildningen.

Mikael har en tydlig och rak kommunikation, ödmjuk, kompetent, fokuserad, är här och nu, prestigelös, anpassar sig till situationen och människorna.
Han har en fantastisk egenskap att engagera deltagarna och ge exempel på situationer som kan uppstå, vilket är väldigt betydelsefullt för att utvecklas under utbildningen.”

Johan Lundgren, VD Metalock Engineering Sweden AB