Hem » Organisation

Organisationsutveckling

”Att satsa på och utveckla sina medarbetare, chefer och organisation är den bästa långsiktiga strategin för ett framgångsrikt företag”

Jag har i mer än 30 år av mitt yrkesliv arbetat i organisationer med fokus på enskild individ, chefen och gruppen där ledarskapet, verksamhetens interna kultur haft en avgörande betydelse för resultat och framgång. Jag har tjänstgjort vid försvarsmaktens främsta elit- och specialförband i över 20 år där samtliga enheter har representerat extrema och högpresterande team i olika miljöer. Därutöver har jag mer än 11 års erfarenhet i näringslivet där jag tjänstgjort i koncernlednings organisation med insikt och

erfarenhet av ett 15-tal olika dotterbolag med stor mångfald av bransch, företagskultur, ledarskapsstilar, global utbredning, unika projekt och där fått uppleva en föredömlig ledningsfilosofi med genuina värderingar och seriöst skapande av god företagskultur som resulterat i placering som Sveriges 2:a attraktivaste arbetsgivare. Jag har supportat koncernledning, ledningsgrupper i dotterbolag gällande risk och säkerhet, organisationsutveckling, kulturutveckling, förändringsprocesser, krisledning och internationella projekt.

Jag vill väva ihop det bästa av dessa två världar. God pedagogik, tydlighet, struktur, effektivitet och ledarskapserfarenheter från extrema miljöer och situationer, integrerat med det moderna ledarskapets krav och metodik inom organisatorisk utveckling.

Med den yrkeslivserfarenheten och mitt brinnande intresse för att öka människors och organisationers växande mot sin högre potential vill jag utveckla och förbättra:

  • Chefer och ledare mot ett effektivt, uppskattat och långsiktigt hållbart ledarskap
  • Grupper till att kunna bli högpresterande team
  • Genuina och hållbara företagskulturer
  • Förändringsledning som når sina mål
  • Kommunikationsmetoder för ökad förståelse och effektivitet
  • Möteseffektivitet

Referenser…