Hem » Krishantering

Krishantering

”En väl fungerande krisledning är avgörande vid en skarp kris och kräver god kunskap, förståelse och inte minst förmåga att leda personal, hantera media, anhöriga och drabbade på ett kompetent och professionellt sätt”

Jag har upplevt och lett skarpa krissituationer operativt, både utomlands och i Sverige. Därtill även hanterat drabbade med stöd- och avlastningssamtal i samband med krissituationer.

krishantering

Jag har organiserat krisledningsgrupper på koncernnivå, utvecklat strukturkapital, organiserat  över tio bolags krisorganisationer, övat dessa i krisledningsövningar med media träning. Jag har även vid utlandsprojekt samverkat och interagerat med andra nationaliteter och bolag samt upprättat säkerhets-, krislednings- och evakueringsplaner med stort erkännande.

 

Jag har därmed förmåga och erfarenhet att stödja enskild individ, chefer och organisationer med olika former av stöd kring krisledning och krishantering före, under och efter en inträffad kris.

Jag kan hjälpa till med:

  • Utbilda om kris, innebörd, definitioner och mänskliga krisreaktioner
  • Utbildning i krisledning och krisledningsgruppens roller, funktioner och krav
  • Genomföra skräddarsydda och verksamhetsanpassade realistiska krisövningar
  • Genomföra integrerat eller separata krismedia träningar med skarpa reportrar/TV team
  • Ge stöd-/avlastningssamtal till enskild individ samt grupp efter krisupplevelse

Jag har uppdrag som expertråd i säkerhetsrådet för Bonniers tjänster för Ledarskapsutveckling och handböcker om Säkerhet och Krisledning. Därutöver har jag ett gediget kompetensnätverk.

Referenser…

Patient crying next to her therapist while she is comforting her

hjalp-i-kris-ljus-i-kyrka