Hem » Krishantering

Krisledning

”En väl fungerande krisledning är avgörande vid en skarp kris och kräver god kunskap, förståelse och inte minst förmåga att leda personal, hantera media, anhöriga och drabbade på ett kompetent och professionellt sätt – vilket uppnås genom tydliga roller och instruktioner samt regelbunden övning”

Mi4U har upplevt och lett skarpa krissituationer operativt, både utomlands och i Sverige. Därtill även hanterat drabbade med stöd- och avlastningssamtal i samband med krissituationer.

krishantering

Mi4U har organiserat krisledningsgrupper på koncernnivå, utvecklat strukturkapital, organiserat över tio bolags krisorganisationer, övat dessa i krisledningsövningar med media träning. Mi4U har vid utlandsprojekt samverkat och interagerat med andra nationaliteter och bolag samt upprättat säkerhets-, krislednings- och evakueringsplaner med stort erkännande.

 

 

Mi4U har förmåga och erfarenhet att stödja enskilda chefer och organisationer med olika former av stöd kring krisledning och krishantering före, under och efter en inträffad kris.

Vi kan hjälpa till med:

  • Utbilda om kris, innebörd, definitioner och mänskliga krisreaktioner
  • Utbildning i krisledning och krisledningsgruppens roller, funktioner och krav
  • Genomföra skräddarsydda och verksamhetsanpassade realistiska krisövningar
  • Genomföra integrerat eller separata krismedia träningar med skarpa reportrar/TV team
  • Ge stöd-/avlastningssamtal till enskild individ samt grupp efter krisupplevelse

Mi4U har haft uppdrag som expertråd i säkerhetsrådet för Bonniers handböcker för Ledarskapsutveckling i Säkerhet och Krisledning. 

Referenser…