Hem » Organisation

Grupp- & Ledarutveckling

”Att utveckla sina ledare och medarbetare är den bästa långsiktiga strategin för ett framgångsrikt företag”

Mi4U har i mer än 30 år arbetat i verksamheter med stort fokus på ledaren och teamet där ledarskapet och verksamhetens interna kultur varit avgörande för resultat och framgång. Mi4U har erfarenhet från försvarsmaktens främsta elit- och specialförband under 23 år där samtliga enheter har representerat extrema och högpresterande team i olika miljöer.

Därutöver 13 års erfarenhet av näringslivet i en global koncern med 14 helt olika bolag, verksamma i 10 länder med 4 500 medarbetare och där haft ansvar för utveckling av säkerhet och krisledning samt utvecklat ledarskap och hållbar företagskultur med stort fokus på framgångsrik samverkansförmåga som resulterat i utnämningen ”Sveriges Bästa arbetsgivare” både 2019 och 2020.

Mi4U väver ihop det bästa av dessa två världar. God pedagogik, tydlighet, struktur, effektivitet och högpresterande team med ledarskapserfarenheter från extrema miljöer och situationer, integrerat med framtidens moderna ledarskapskrav och metodik för organisatorisk hållbar utveckling mot framtidens komplexa krav och utmaningar.

Mi4U kan med engagemang och förmåga, utveckla:

  • Chefer och ledare mot ett effektivt, uppskattat och långsiktigt hållbart och lönsamt ledarskap
  • Grupper till högpresterande team med god kommunikation, hög effektivitet och trygga relationer 
  • Genuina och hållbart lönsamma företagskulturer som attraherar rätt medarbetare
  • Möteseffektivitet som sparar tid, pengar och ökar förståelse, engagemang och resultat
  • Dialogverktyg som ökar ”relationsintelligensen” och ”ledarintelligensen”
  • Kommunikationsmetoder för ökad förståelse, mindre konflikter med ökad trivsel och effektivitet
  • Förändringsledning som når sina mål och önskad effekt.

Referenser…