Hem » Föreläsningar

Föreläsningar

Jag ger föreläsningar inom de huvudområden som Mi4U omfattar och verkar inom,  Coaching – Organisationsutveckling – Kris, där nedanstående rubriker är exempel på föreläsningar för inspiration, motivation eller av utbildande karaktär. 

Kontakta mig för närmare information om vad ni vill uppnå för effektmål med en föreläsning så skräddarsyr jag innehåll och upplägg mot era önskemål.

mikael@milu4u.se
0703-406489

LEDARSKAP:

Mikael presenterar delvis extrema ledarskapssituationer från sitt liv som attackdykare, fallskärmsjägare och specialförbandsoperatör. Flera utlandsuppdrag och i strid med lokala gerillagrupper där ledarskapet haft en livsavgörande betydelse. Livvakt åt ÖB och försvarsmaktens generaler i högriskländer. Men också exempel på mycket framgångsrikt ledarskap i näringslivet. Krisledare vid utlandsuppdrag i näringslivet där avgörande bedömningar, beslut och rådgivning ledsagat medarbetare ur direkt livsfara. Mikael tydliggör sina erfarenhet av värdefulla och viktiga ledaregenskaper, där han engagerat och uppriktigt vill utveckla chefer och ledare för mer framgångsrika och välfungerande organisationer.

FÖRETAGSKULTUR:

Mikael har under sitt yrkesliv upplevt starka och goda kulturer och ledare, men även sett tydliga konsekvenser när dessa brister. Han tydliggör att företagskultur inte per automatik är de fina ord som skrivs i presentationer odyl. Företagskultur är de vanor och handlingar vi ser, upplever, bekräftar och accepterar i vår vardag. Mikael har på nära håll varit med om att utveckla, förändra och inte minst fått uppleva en genuin, sund och en långsiktigt hållbar företagskultur. Mikael redogör för framgångsfaktorerna som gör skillnad. Vikten och värdet av en genuin och väl förankrad företagskultur är underskattad och alltför ofta bristande. En sund och långsiktigt hållbar företagskultur utgör en mycket potentiell organisation. Vore det inte spännande att få uppleva och verka i en riktigt genuin företagskultur? Vad skulle vara annorlunda hos ert företag då? Vad skulle då bli möjligt att uppnå?

MÖTESEFFEKTIVITET:

”Time is money”. Ökad konkurrens, ökade krav på effektivitet, lönsamhet, besparingar och jakt på ständiga förbättringar. Tiden är den ständiga bristvaran! Mikael ser en stor förbättringspotential i många företag, myndigheter och organisationer. Vanliga brister är tydlig ledning, agenda, syftet med mötet, tidsdisposition, mötesdisciplin och mötesregler. Mikael presenterar enkla och tydliga strukturer och former som förtydligar och förenklar samt effektiviserar möten därefter. Här finns märkbara förbättringar att göra för de flesta organisationer. Vad skulle förändras hos ert företag om mötena blev effektivare, ökade engagemanget, tydligare syften, vad som ska avhandlas och varför. Intressant tanke!

HÖGPRESTERANDE TEAM:

Mikael har själv verkat i och under stor del av sitt yrkesliv utbildat och utvecklat individer, chefer, ledare och grupper till högpresterande team. Vad skiljer då en vanlig grupp mot ett ”högpresterande team”? Deras relationer, ledarskap, kommunikation, arbetssätt, förmåga att hantera konflikter och effektivitet och samlade kompetens är på en mer utvecklad nivå. Hur kommer det sig? Jo de har genomgått flera utvecklingsfaser där gruppdynamiska processer har avhandlats och hanterats på ett utvecklande sätt. Så vad krävs för att uppnå detta? Medvetenhet om den gruppdynamiska utvecklingsprocessen, öppenhet, självinsikt, ömsesidig respekt, viljan att utvecklas och bli högpresterande tillsammans. Att jobba i ett högpresterande team är en enormt positiv, trygg och stimulerande känsla och upplevelse, samt medför en makalös potential för vad ett sådant team kan åstadkomma. Vilka framgångar vore möjliga för ert bolag om ni vore högpresterande team?

KRIS:

Mikael har på flera sätt upplevt kriser i livet, såväl privat som yrkesmässigt. Flertal tragiska förluster av nära medmänniskor med upplevd och bearbetad sorg. Han har både privat och i sitt yrke exponerats i åtskilliga livshotande och farliga situationer och där även hamnat i krissituationer som medfört värdefulla erfarenheter. Mikael har organiserat, utvecklat och lett krisledningsgrupper på koncern- och bolagsnivå och övat dessa mot god förmåga att självständigt leda kriser. Mikael genomför utbildningar för krisledningsgrupper samt föreläser om sina upplevelser från skarpa kriser som utgör unika erfarenheter.

RÄDSLOR:

Rädslor förekommer i betydligt större utsträckning i våra liv än vad vi ofta är medvetna om och det är just de omedvetna som ibland begränsar oss i vår vardag. Vi undviker det obehagliga, ibland med konsekvensen att vi begränsar tydlig kommunikation och möjligheten till öppnare och tryggare relationer på både jobbet och i privatlivet. Vi utvecklar försvarsmekanismer och olika strategier för att undvika obehag. Mikael refererar till händelser i sitt liv där han mött och känt rädsla och hanterat denna… i boxningsringen, första fallskärmshoppet ur ett litet propellerplan eller då han i segelbåt med sin då 7-årige son hamnade i överraskande storm på Ålands hav, eller vid björnjakt öga mot öga mot anfallande sårad björn eller då han hamnade i strid med ondsint gerilla i Afrika eller rädslan över att inte få rätten till sitt barn i domstolsprocesser. Mikael delar sina erfarenheter och vidgar förhållningen till rädslor och hur dessa kan betraktas och hanteras.

IDROTTSPRESTATIONER:

Mikael har utövat flera olika idrotter och flera av dem med god framgång. Mikael utövade militäridrotten Marin 5-kamp där han representerade landslaget från 1988-96 med tre genomförda VM varav två av dessa med lagseger och sex NM med samtliga lagguld. Han har SM-guld i vattenpolo som målvakt och varit uttagen som reservmålvakt i juniorlandslaget. Hårdslående och obesegrad boxare där samtliga matcher bröts eller slutade med Mikaels seger i 1:a eller senast halva 2:a ronden med en lovande framtidsprognos. Mikael har därutöver tävlat i fallskärmshoppning 4-manna formation där han har ett SM-guld och ett SM-brons. Han var också delaktig i att sätta världsrekord i världens största frifallsformation bestående av enbart svenska fallskärmshoppare 1998. Andra idrottsutmaningar han roat sig med är att ha simmat över Ålands hav och som längdskidåkare genomfört flera Vasalopp och Öppet spår. På amatörnivå har Mikael även tävlingsseglat vid flerdygnsregattor samt havskappsegling med endast tvåmans besättning under flera dygn på Östersjön med ett minimum av sömn och ständigt höga krav på fokus och prestation. Mikael applicerar sina erfarenheter av åratal av målmedveten träning, tävlingar, framgångar, motgångar, lärdomar, kamratskap och teamwork till arbetslivet, företagskultur och ledarskap.

                                                                 

BJÖRNJAKT:

Mikael är privat en hängiven björnjägare och hundförare och har ett flertal minnesrika och dramatiska möten med det vilt han djupt och respektfullt hyser den största beundran för i vår fauna. Han återger detaljrikt händelseförlopp, svårigheter, utmaningar, risker och faror, framgångar och ödmjuka reflektioner kring viltet, hunden, människan, kultur, natur och erfarenheterna.

LODJUR:

Mikael har under sitt liv fascinerats av Lodjur och ägnat flera år åt att spåra och studera Lodjuret som är ett skyggt och sällan skådat men enastående vackert och imponerande rovdjur. Mikael har hjälpt forskare i Sverige med att fånga levande Lodjur för att märka dessa med GPS-halsband för ökat vetenskapligt forskningsunderlag. Han fångade under mindre än ett år inte mindre än tre stycken Lodjur levande. Han berättar om sina spännande närkontakter av dessa potenta rovdjur och hur han bl.a. lyckats ta sig in till en Lodjurshonas nyfödda ungar med forskare för att chipmärka och ta prover, och Mikael med uppgiften att hålla uppsikt mot den minst sagt irriterade honan. Mikaels föreläsningar om Lodjur berikar med historia, intressant fakta och autentiska bilder.

SEGLING:

Mikael har präglats av skärgården sedan barndomen och vidare under sin tid i Marinen där han tjänstgjorde i tio år, samt i vuxen ålder där seglingen fångat honom. Den frihetskänsla han känner vid rodret och satta segel i skärgården eller på havet, eller tävlingsinstinkten vid seglingstävlingar där varje tiondels knop jagas med ständiga försök att trimma fram båtens optimala fart, beskriver Mikael med inlevelse alla de nyanser och metaforer som seglingen och den marina miljön kan spegla den enskilde människan i livet, företaget på den konkurrerande marknaden, medvind-sol-livsnjutning till storm-utmaningar-faror och hur dessa kan betraktas med en harmonisk balans och helhetsperspektiv som skänker åhörarna en syntes av såväl sitt eget privatliv och personliga utveckling som sin roll på jobbet och företagets utveckling. 

Föreläsningarna anpassas i innehåll och genomförande till de för åhörarna önskade effektmålen.