Hem » Coaching

Coaching

”Egen personlig utveckling är en ovärderlig tillgång som Du har med dig livet ut och nytta av i alla medmänskliga relationer”

Mi4U är diplomerad samtalscoach inom psykosyntes med ett systemiskt förhållningssätt och hjälper dig/er att öka såväl ”ledarintelligens” som ”relationsintelligens” hos ledare och grupper med mer hjärta och hjärna eller känsla och intellekt i verksamheten. 
I mer än 30 år har jag utvecklat chefer, ledare och grupper med att nå sin potential med ökad förmåga och effektivitet som i stor utsträckning resulterat till nivån av ”högpresterande team”.

Följande områden känner vi särskilt stort engagemang att ge coaching i:

  • Chefer och ledare som önskar utveckla ledarskapet mot högre mål och en hållbar lönsam kultur.
  • Grupper som önskar utveckla sin förmåga, minska konflikt, nå specifika mål och fungera bättre som team.

Mi4U kan hjälpa dig/er att:

  • Bli en mer uppskattad och bättre chef, ledare och medarbetare
  • Öka förståelsen för sig själv och därmed även medarbetare/teamet
  • Bli medveten om egna beteendemönster som kanske begränsar
  • Stärka självförtroende och självkänsla

Referenser…

Läs mer på Psykosyntesförbundet…