ENGAGEMANG • RESULTAT • LIVSKVALITÉ

Mi4U erbjuder Coaching, Organisationsutveckling, Kristräning och Föreläsningar.

Jag har ett genuint intresse för människor och att få utveckla enskild individ, chefer, ledare och organisationer till högpresterande team med ökad effektivitet och lönsamhet.

Jag har utvecklat chefer, ledare, grupper och organisationer till högpresterande team i mer än 30 år.

Som organisationskonsult och samtalscoach jobbar jag utifrån det systemiska och psykosyntesen som är ett holistiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt i syfte att hjälpa människor och företag att nå sina mål. Jag fokuserar på potential, befintliga styrkor och möjligheter. Vi kartlägger tillsammans ”nuläget” och definierar ”önskat läge” och skräddarsyr därifrån den väg vi behöver gå för att nå målet. Det är era behov som styr.

 Välkommen!

 Vad är Psykosyntesen?                        Logotypen                         Bakgrundsbilden