ENGAGEMANG • RESULTAT • LIVSKVALITÉ

Mi4U erbjuder Coachingsamtal, Organisationsutveckling, Krisledning och Föreläsningar.

Jag har ett genuint intresse för människor och att få utveckla den enskilde individen, chefen och organisationen mot att verkligen uppleva en positiv skillnad med en känsla av ökad livskvalitet.

Jag har utvecklat chefer, ledare, grupper och organisationer till högpresterande team i mer än 25 år.

Som organisationskonsult och samtalscoach jobbar jag utifrån det systemiska och psykosyntesen som är ett holistiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt i syfte att hjälpa människor att nå sina yrkesmässiga och privata mål. Jag fokuserar på potential och möjligheter snarare än på problem. På det positiva och väl fungerande. Vi kartlägger tillsammans ”nuläget” och definierar det ”önskade läget” och skräddarsyr därifrån den väg vi behöver gå för att nå målet. Det är dina/era behov som styr.

 Välkommen!

 Vad är Psykosyntesen?                        Logotypen                         Bakgrundsbilden