ENGAGEMANG • TRYGGHET • UTVECKLING

Mi4U erbjuder Team- och Ledarutveckling, Säkerhetsrådgivning, Krisledning och Föreläsningar.

Vi har utvecklat ledare och grupper till högpresterande team för extrema och krävande uppdrag i mer än 30 år inom såväl näringslivet som internationell högrisk miljö.

Inom säkerhet och krisledning skapar vi trygghet och förtroende.

Vår styrka är ett genuint engagemang med erfarenhet och förmåga att utveckla ledare och medarbetare till trygga och effektiva team med lönsam och hållbar företagskultur, där god kommunikation och samarbetsförmåga skapar förutsättningar att möta framtidens komplexa behov och utmaningar.

 

Välkommen!

 Vad är Psykosyntesen?                        Logotypen                         Bakgrundsbilden